Meeting Register Page

Meeting banner
Creating a Future for Cardiff: Covid-19 and Beyond / Creu dyfodol ar gyfer Caerdydd: COVID-19 a’r Tu Hwnt
While we are in the midst of the Covid-19 global pandemic, there are discussions occurring all over the UK, Europe and the rest of the world, about what the city will be like during and after the pandemic. We know from history and from science that viruses such as Covid-19 don't simply go away; rather, they expose our often-dysfunctional relationships with the rest of nature..

In this context, how can create the future of Cardiff, now and in the future?

To let us know how we can make the online event accessible for you, please contact creativecardiff@cardiff.ac.uk

......

Tra’n bod ni yng nghanol pandemig byd-eang COVID-19, mae trafodaethau’n digwydd ar draws y Deyrnas Unedig, Ewrop a gweddill y byd ynghylch sut le fydd y ddinas yn ystod ac wedi’r pandemig. Mae hanes a gwyddoniaeth yn ein dysgu nad yw firysau fel COVID-19 yn diflannu; yn hytrach, maen nhw’n amlygu ein perthynas, sy’n aml yn ddiffygiol, â gweddill byd natur.

Yn y cyd-destun hwn, sut gallwn ni greu dyfodol Caerdydd, yn awr ac yn y dyfodol?

I roi gwybod i ni sut gallem ni wneud y digwyddiad ar-lein yn hygyrch i chi, cysylltwch â creativecardiff@caerdydd.ac.uk

Sep 16, 2020 03:00 PM in London

Meeting logo
Loading
* Required information