Meeting Register Page

CONNECT UP with Creative Cardiff / gyda Caerdydd Creadigol
Join us after the final TEDx Cardiff University talk, to connect up with the speakers and other attendees to discuss and deliberate over the talks you’ve heard that day. We invite you to make new connections, spark new ideas and carry on the conversation in this informal setting.

Ymunwch â ni ar ôl y cyflwyniad olaf, i gysylltu â'r siaradwyr a phawb oedd yn bresennol i drin a thrafod y cyflwyniadau rydych chi wedi'u clywed y diwrnod hwnnw. Rydym yn eich gwahodd i wneud cysylltiadau newydd, tanio syniadau newydd a pharhau â'r drafodaeth yn yr amgylchedd anffurfiol hwn.

Nov 3, 2020 04:00 PM in London

Loading
* Required information