Meeting Register Page

Love Grangetown 2020 / Caru Grangetown 2020
Join Community Gateway for Love Grangetown 2020 to celebrate partnerships between Grangetown and Cardiff University and to plan for the next steps in the project’s development. This event will celebrate Grangetown’s creativity with spoken word and music and share an update on how Community Gateway’s partnership projects such as the Grange Pavilion have been growing. We’ll ask you to share what matters most now to Grangetown and invite ideas for strengthening partnerships. You’ll meet Grangetown and Cardiff University partners who are already working together and share ideas for ways we can work together.
This event is hosted with support from Creative Cardiff.

Ymunwch â Phorth Cymunedol Caru Grangetown 2020 i ddathlu partneriaethau rhwng Grangetown a Phrifysgol Caerdydd ac i gynllunio ein camau nesaf. Bydd y digwyddiad hwn yn dathlu Grangetown gyda gair llafar a cherddoriaeth ac yn rhannu’r newyddion diweddaraf am sut mae ein prosiectau partneriaeth fel Pafiliwn Grange wedi bod yn tyfu. Byddwn yn gofyn i chi rannu’r hyn sydd bwysicaf i Grangetown ar hyn o bryd a byddwn yn croesawu syniadau ar gyfer cryfhau ein partneriaethau. Byddwch yn cwrdd â phartneriaid Grangetown a Phrifysgol Caerdydd sydd eisoes yn cydweithio a rhannu syniadau am ffyrdd y gallwn ni weithio gyda’n gilydd.
Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gyda chefnogaeth Caerdydd Creadigol.

Nov 19, 2020 03:30 PM in London

Meeting logo
Loading
* Required information