Meeting Register Page

01.04.21 Need! Have! Collaborate! | Angen! Cynnig! Cydweithio!
Connect and collaborate across the creative community

A monthly online opportunity to share what you as a creative individual or organisation need and what you might have to offer in order to nurture new creative collaborations.

This new series of events, facilitated by Creative Cardiff, will encourage collaboration. We’ll be highlighting opportunities, funds, grants and projects here in Cardiff, Wales and also the UK and internationally with a focus on collaborating with others to make an impact. It’s your chance to meet others from across the creative and cultural industries to spark ideas, offer support and build your network.

Cysylltu a chydweithio ar draws y gymuned greadigol

Cyfle misol ar-lein i drafod yr hyn mae’i angen arnoch chi boed unigolyn neu sefydliad creadigol a'r hyn y gallech chi ei gynnig ar gyfer prosiectau cydweithio creadigol newydd.

Dyma gyfres newydd o ddigwyddiadau gan Gaerdydd Greadigol i annog pobl i gydweithio. Byddwn ni’n tynnu sylw at gyfleoedd, cronfeydd, grantiau a phrosiectau yng Nghaerdydd, Cymru a’r tu hwnt gan ganolbwyntio ar gael effaith trwy gydweithio. Dyma'ch cyfle i gwrdd â phobl o'r diwydiannau creadigol a diwylliannol i hel syniadau, cynnig cymorth a meithrin eich rhwydwaith.

Apr 1, 2021 02:00 PM in London

Loading
* Required information