webinar register page

Webinar banner
From menstruation to menopause – a reproductive mental health journey /O'r mislif i'r menopos - taith iechyd meddwl atgenhedlu
The impact on mental health for women as they journey through their reproductive cycle is an area that massively under resourced. Join Professor Ian Jones (MSc 1997), Director, National Centre for Mental Health and Dr Arianna Di Florio (PhD 2013), Clinical Senior Lecturer, Division of Psychiatry and Clinical Neurosciences as they discuss how their work hopes to improve the current approach to diagnosis, prevention and treatment for the mental health challenges women face during key life stages such as the menstrual cycle, childbirth and menopause.

Mae'r effaith ar iechyd meddwl i fenywod wrth iddynt deithio trwy eu cylch atgenhedlu yn faes nad oes ganddo ddigon o adnoddau. Ymunwch â'r Athro Ian Jones, Cyfarwyddwr, Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl a Dr Arianna Di Florio, Uwch Ddarlithydd Clinigol, Adran Seiciatreg a Niwrowyddorau Clinigol wrth iddynt drafod sut mae eu gwaith yn gobeithio gwella'r dull presennol o gael diagnosis, atal a thriniaeth ar gyfer yr heriau iechyd meddwl y mae menywod yn eu hwynebu yn ystod cyfnodau bywyd allweddol fel y cylch mislif, genedigaeth a menopos.

Nov 30, 2021 05:15 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Roz Kilcourse.