webinar register page

Webinar banner
Consultation Event: Welsh Government with Environment Platform Wales
Environment Platform Wales are hosting a special consultation event with Welsh Government on the following consultations:

• White Paper on a Clean Air (Wales) Bill
https://gov.wales/white-paper-clean-air-wales-bill

• Reducing emissions from domestic burning of solid fuels
https://gov.wales/reducing-emissions-domestic-burning-solid-fuels


Join us for a discussion of the proposals and a Q & A session. Air pollution affects everyone in Wales so come along to find out more about how we can all improve the air we breathe.

***

Mae Platfform yr Amgylchedd Cymru yn cynnal digwyddiad ymgynghori arbennig â Llywodraeth Cymru ynghylch yr ymgyngoriadau canlynol:

• Papur Gwyn ar Fil Aer Glân (Cymru)
https://llyw.cymru/papur-gwyn-ar-fil-aer-glan-cymru

• Lleihau allyriadau yn sgil llosgi tanwydd solet i ddibenion domestig https://llyw.cymru/lleihau-allyriadau-yn-sgil-llosgi-tanwydd-solet-i-ddibenion-domestig


Ymunwch â ni ar gyfer trafodaeth ynghylch y cynigion, sesiwn Holi ac Ateb. Mae llygredd aer yn effeithio ar bawb yng Nghymru felly ymunwch â ni i ddysgu mwy am y modd y gallwn ni i gyd wella ansawdd ein haer.

Mar 11, 2021 01:00 PM in London

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register