webinar register page

Madan Sara: The Power of Haitian Women: Film screening & Discussion with director Etant Dupain
The event includes a film screening of Madan Sara: Pouvwa Fanm Aysiyen (Madan Sara: The Power of Haitian Women) via Zoom, followed by a discussion with director Etant Dupain. It is co-hosted by Dr Charlotte Hammond, Lecturer in French Studies, and Professor Gordon Cumming, lead of the Global language-based area studies research theme, at the School of Modern Languages.

Please direct any queries about this event to mlang-events@cardiff.ac.uk.

**********************
Mae'r digwyddiad yn cynnwys dangosiad o Madan Sara: Pouvwa Fanm Aysiyen (Madan Sara: The Power of Haitian Women) ar Zoom, a sgwrs gyda'r cyfarwyddwr Etant Dupain i ddilyn. Fe'i cyd-gynhelir gan Dr Charlotte Hammond, Darlithydd mewn Astudiaethau Ffrengig, a'r Athro Gordon Cumming, arweinydd thema ymchwil Astudiaethau ardal byd-eang sy'n seiliedig ar iaith, yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau am y digwyddiad hwn at mlang-events@cardiff.ac.uk.

Apr 21, 2021 05:00 PM in London

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register