webinar register page

The Church in Wales a Century On – the Disestablished Church and the Devolved Constitution
We are proud to inform you of our latest Public Law Wales webinar in co-operation with the Welsh Legal History Society:

The Church in Wales a Century On – the Disestablished Church and the Devolved Constitution

Delivered by:
The Right Worshipful Morag Ellis QC, Dean of the Arches and Auditor
Professor Thomas Glyn Watkin QC (hc) (Welsh Legal History Society)
Matthew Chinery (Head of Legal Services, Representative Body of the Church in Wales)

Rydym yn falch o'ch hysbysu o'n gweminar diweddaraf mewn cydweithrediad â Chymdeithas Hanes Cyfraith Cymru:

Yr Eglwys yng Nghymru Ganrif Ymlaen - yr Eglwys Ddatgysylltiedig a'r Cyfansoddiad Datganoledig

Gyda:
Y Gwir Hybarch Morag Ellis QC, Deon y Bwâu a'r Archwilydd
Yr Athro Thomas Glyn Watkin CF (hc) (Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru)
Matthew Chinery (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Corff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru)

Jan 28, 2021 05:30 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Huw Pritchard.